09.04.2019


05.09.2018

На Запорожской АЭС обсудили перспективы строительства замещающих энергоблоковНа ЗАЭС состоялось установочное совещание штаба по строительству двух замещающих энергоблоков под председательством главного инженера Дмитрия Сабадина. Тема строительства новых ядерных энергоблоков в Украине не нова. В 2006 году Харьковским институтом "Энергопроект" были разработаны два варианта технических предложений относительно возможности размещения замещающих мощностей на площадке Запорожской атомной электростанции в будущем.

Среди вопросов повестки дня на первом месте был анализ современного состояния Объединенной энергетической системы в зоне потребления электроэнергии, производимой Запорожской АЭС. Обсуждалась также необходимость запуска целевых государственных программ по строительству новых замещающих энергоблоков АЭС, в соответствии с законом Украины «О государственных целевых программах».

На установочном совещании штаба детально рассматривалась потребность в дополнительных водных ресурсах, линиях электропередачи, распределительных устройствах и другой инфраструктуре, а также актуальность на текущий момент организации работ по строительству блоков замещения. Обговаривалась и необходимость корректировки Дорожной карты строительства замещающих мощностей.

04.05.2018

19.04.2018 відбулися річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», на яких за результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступні рішення (протокол річних загальних зборів акціонерів від 19.04.2018):

- зміна типу Товариства з публічного на приватне, зміну повного найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (питання № 8 порядку денного загальних зборів);

- внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноваження голови та секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, доручення керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту (питання № 9 порядку денного загальних зборів).

Державна реєстрація змін до установчих документів ПАТ ХІ «Енергопроект» здійснена 03.05.2018, Статут АТ ХІ «Енергопроект» внесено до інформаційної бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, зареєстрованих в органах державної реєстрації в повному обсязі (Код доступу 134845079628).

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»;
- російською мовою – Акционерное общество «Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект»;
- англійською мовою – Joint-Stock Company «Kharkiv Science-Research and Design Institute «Energoproekt».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ ХІ «Енергопроект»;
- російською мовою – АО ХИ «Энергопроект»;
- англійською мовою - JSC KI «Energoproekt».

27.12.201727 грудня 2017 року на Запорізькій АЕС під головуванням першого віце-президента - технічного директора ДП «НАЕК «Енергоатом» Олександра Шавлакова за участю представників Компанії, ПАО ХІ "Енергопроект" та інших підрядних і проектних організацій, фахівців Запорізької АЕС відбулася підсумкова виробнича нарада щодо введення комплексу з переробки радіоактивних відходів (КП РАВ) ЗАЕС в дослідну експлуатацію.


Розпочинаючи зустріч Олександр Шавлаков зазначив, що Компанія «НАЕК «Енергоатом» і Запорізька АЕС виконали взяті на себе зобов'язання щодо введення комплексу з переробки РАВ, який є ланкою загальнодержавної програми поводження з РАВ. Це подія високої значимості. Він подякував колективу будівельників, монтажників, колективам підрядних організацій, які брали участь в будівництві об'єкту, проектувальникам, експлуатаційникам за якісну, успішну роботу.


В ході виробничої наради технічний керівник проекту - заступник начальника цеху дезактивації Сергій Пихтін презентував мету створення, основні завдання, склад комплексу, призначення та принцип роботи кожної установки комплексу, вартість і очікувані результати від майбутньої промислової експлуатації.


Також він зазначив, що виконаний обсяг робіт дозволив провести попередні випробування КП РАВ в середині грудня, тим самим підтвердивши можливість введення комплексу в дослідну експлуатацію на імітаторах РАВ.


Підбиваючи підсумки наради, генеральний директор Запорізької АЕС Олександр Остаповець висловив слова подяки всім, хто брав участь в реалізації цього проекту. Він підкреслив його важливість ще й з точки зору створення нових робочих місць, що актуально сьогодні для міста-супутника.


Учасники наради здійснили обхід приміщень комплексу, оглянули змонтоване обладнання. Випробування комплексу на реальних РАВ з подальшим введенням в промислову експлуатацію заплановані на 2018 рік.


Проект зі створення комплексу з переробки РАВ на Запорізькій АЕС реалізується для приведення системи поводження з РАВ у відповідність до сучасних вимог, а також забезпечення можливості передачі РАВ на остаточне захоронення. Модернізація системи завершиться створенням повного циклу поводження з радіоактивними відходами.

19.09.2017ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» є новим найменуванням, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», заснованого згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996 р. № 397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», зареєстрованого Червонозаводським райвиконкомом м. Харкова розпорядженням від 10.11.1993 № 924, реєстраційний № 20 від 10.12.1993 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94 та постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 р. № 686 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні товариства».


Рішенням Наглядової ради ПАТ ХІ «Енергопроект», прийнятим на засіданні 18.09.2017, затверджено організаційну структуру ПАТ ХІ «Енергопроект», у складі якої:


- Бадзим П. С. – Генеральний директор;


- Гречка О. М. – перший заступник Генерального директора;


- Шапар С. І. – заступник Генерального директора – Директор технічний;


- Виставна О. В. – заступник Директора технічного;


- Андрющенко О. Є. – заступник Генерального директора з економіки та фінансів, головний бухгалтер;


- Надеїн В. М. – заступник Генерального директора з загальних питань
15.09.2017


11.09.2017

На ЮУАЕС відбулося чергове засідання оперативного штабу з реконструкції системи техводопостачання.
На будівельному майданчику комплексу бризкальних басейнів Южно-Української АЕС 7 вересня відбулося чергове засідання оперативного штабу з реконструкції системи технічного водопостачання. У його перебігу розглянуто поточний стан справ на об'єкті, а також скоординовано подальші дії всіх учасників реалізації проекту «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1..3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС».


Нараду провів віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Айдин Айсін, який до її початку разом з представниками дирекції компанії, Южно-Українського енергокомплексу та генерального підрядника, - ПАТ «Юженергобуд» - ознайомився з ходом будівництва струменеспрямовуючої споруди, будівлі насосної станції подачі води та другого бризкального басейну. У роботі штабу взяли участь також представники цехів і підрозділів ЮУАЕС, ВП «Атомкомплект», генерального проектувальника - ВАТ «ХІ «Енергопроект» і фірми-виробника насосного обладнання - «TM.P. S.p.A - Termomeccanica Pompe».


Під час засідання особливу увагу було приділено будівництву насосної станції подачі води на бризкальні басейни та питанням закупівель основного та допоміжного обладнання. Зокрема, детально розглянуто графік розробки робочої документації та будівельно-монтажних робіт на будівлі насосної станції. Було зазначено, що станом на 6 вересня заходи з видачі початкових даних, розробки та узгодження з виробником обладнання принципових рішень виконано. У зазначені терміни реалізовано також більшу частину будівельних робіт, решта перебуває в стадії виконання. У графіку також розробка документації з допоміжного механічного, вантажопідйомного та електротехнічного обладнання, трансформаторної підстанції, лінії електропередач тощо.


Учасники штабу констатували, що реалізація проекту загалом ведеться за планом. Проте в частині проведення закупівель обладнання намітилося певне відставання. «Є досить багато питань, що стосуються обладнання, - зазначила директор Дирекції з інвестицій і перспективного розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» Тетяна Амосова. - Генеральний проектувальник вже видав усі специфікації, які потрібні на першому етапі, тому зараз ведеться велика робота з їхньої розцінки, видачі заявок, розробки технічних вимог і інших документів, щоб організувати закупівельний процес. На жаль, усю документацію підготовлено під кінець року, тому подальший хід робіт буде пов'язаний ще й з розподілом бюджету - який бюджет потрібно на поточний рік, і який - на наступний. Питання складні, проте я вважаю, їх можна вирішити. У цьому процесі задіяні багато підрозділів, тому необхідна жорстка координація робіт».


Для вибору оптимального варіанту всі можливі шляхи вирішення критичних питань, які були озвучені у перебігу наради, будуть розглянуті та вивчені всіма учасниками реалізації проекту реконструкції технічного водопостачання Южно-Української АЕС.
19.05.2017

На ЮУАЭС в основание брызгального бассейна №2 уложен первый кубометр бетона.17 мая в основание брызгального бассейна №2 на Южно-Украинской АЭС уложен первый кубометр бетона. «Сегодня у наших строителей очередная трудовая победа - открыт большой фронт работ по бетонированию основания второго брызгального бассейна, - прокомментировал событие начальник управления капитального строительства ОП ЮУАЭС Павел Вирич. – График, подписанный президентом компании, мы выполняем. Надеюсь, до конца текущего года строительные работы на первой очереди – бассейнах №1 и №2 – будут полностью завершены».

Сооружение брызгальных бассейнов, разработанных по проекту Харьковского института «Энергопроект»,ведется круглосуточно. Ежедневно на площадке работают свыше 300 специалистов-строителей. Параллельно с бетонированием основания в чаше бассейна №2 идет подготовка к монтажу трубопроводов и разбрызгивающих устройств. Высокими темпами продолжаются работы и на строительстве первого бассейна. По информации П.Вирича, необходимыми материалами, персоналом и финансовыми средствами строительный объект обеспечен в полном объеме.

Размер одного брызгального бассейна - 145х395 м (вмещается 8 футбольных полей). Общая площадь 5 предусмотренных проектом бассейнов - 286375 м2. В процессе их строительства запланировано провести лесоочистку на площади 44,4 га, снять 47662,5 м3 плодородного слоя почвы, разработать 532648 м3 почвы под укладку горной массы, уложить 386400 м3 основы из бутового камня, использовать 4225 т арматуры для укрепления бассейнового дна (845 т металла для одного бассейна), залить 57775 м3 бетона (11555 м3 для одного бассейна, толщина армированного слоя 20 см).

По расчетам специалистов, ввод в строй комплекса брызгальных бассейнов снизит температуру циркуляционной воды на 7°С (каждый бассейн – около 1,4°С).

Дополнительно:
Проект «Реконструкция системы технического водоснабжения. Работа блоков 1...3 на Ташлыкском водохранилище и брызгальных бассейнах Южно-Украинской АЭС» утвержден Кабинетом Министров Украины в начале 2016 года. Его реализация позволит исключить потери производства электроэнергии на ЮУАЭС из-за высокой температуры циркуляционной воды и снять ограничения мощности энергоблоков, вызванные недостаточной охлаждающей способностью Ташлыкского водохранилища в жаркие летние месяцы. Реконструкция системы техводоснабжения ЮУАЭС предусматривает строительство 5 брызгальных бассейнов, обустройство струенаправляющей завесы в акватории Ташлыкского водохранилища, а также комплекса сооружений для заполнения и подпитки водоема-охладителя.
15.03.2017

На ЮУАЕС відбулося засідання штабу з реконструкції системи техводопостачання10 березня на Южно-Українській АЕС відбулося чергове засідання оперативного штабу з реалізації проекту «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1…3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС». Його учасники розглянули поточний стан справ на об'єкті, хід виконання графіка будівництва та рішень попереднього штабу. Нараду провів віце-президент ДП НАЕК «Енергоатом» Айдин Айсін, який до її початку разом з представниками дирекції Компанії, Южно-Українського енергокомплексу та генерального підрядчика - ПАТ «Юженергобуд» - побував на будівельному майданчику.

У роботі оперативного штабу взяли участь також представники ВП «Атомкомплект», генерального проектувальника - ВАТ «ХІ «Енергопроект» і фірми-виробника насосного обладнання – «TM.P. S.p.A - TermomeccanicaPompe» (Італія).

Відкриваючи нараду, віце-президент Компанії А.Айсін підкреслив, що разом з поточними планами будівництва не менш актуальними на сьогодні є питання проектування будівлі насосної станції. У доповідях щодо будівельної частини зазначалося, що з 63 пунктів графіка виконано 57, у роботі - 5, перенесено термін реалізації - 1-го. Будівельники доповіли: станом на 9 березня на першому бризкальному басейні виконано бетонну підготовку (77%), армування (90%), бетонування (41%), виготовлення та монтаж трубопроводів (43%). Термін закінчення будівельних робіт на басейні №1 - 1 липня 2017 року. На бризкальному басейні №2 проходить облаштування основи чаші (74%), виготовлення та монтаж трубопроводів (20%) тощо. Термін закінчення будівництва на цьому басейні - 1 жовтня 2017 року. Упродовж двох перших місяців нинішнього року в майстернях виконувалися також підготовчі роботи з укрупнення армокаркасів і трубопроводів. Фактичне виконання робіт за лютий склало 30 млн грн.

З-поміж основних питань штаб розглянув також стан фінансування соціальних і екологічних заходів, передбачених зведеним кошторисом проекту добудови ТГАЕС у рамках чинних нормативних актів України. «Будівництво об'єктів триває в рамках затвердженого графіка, - констатував віце-президент Енергоатома, - проте енергогенеруюча атомна компанія націлена не лише на те, щоб нести електроенергію до кожного будинку, а й ставить завдання вирішення соціальних питань населення, яке проживає в зоні будівництва ТГАЕС. Вважаю, що цей пункт плану ми успішно виконаємо, і в підсумковому висновку державної експертизи буде вказано розмір соціального відрахування на потреби регіону, який ми, безумовно, реалізуємо». Генеральний директор ВП «Южно-Українська АЕС» Володимир Лісніченко також відзначив роль і значущість соціально-економічної складової проекту добудови ТГАЕС підкресливши, що в позитивному висновку зацікавлені всі: і місцеві територіальні громади, і обласна адміністрація, і атомники.

Що стосується комплектації основного насосного обладнання, яке виготовляє італійська фірма «TM.P. S.p.A - TermomeccanicaPompe», то під час наради зазначалося, що до 19 березня виробник має направити на адресу ВП ЮУАЕС вихідні дані, які дозволять розпочати проектування насосної станції. «Думаю, на сьогодні це одне з основних питань на порядку денному, - вважає начальник управління капітального будівництва Южно-Українського енергокомплексу Павло Вірич. - Термін постачання обладнання визначено на січень 2018 року. З січня по березень ми маємо отримати п'ять насосних агрегатів, а до цього моменту наше завдання - підготувати місце, куди вони мають монтуватися. Цей пункт на сьогодні самий критичний». На нараді було вирішено провести відеоконференцію з замовником і постачальником насосного обладнання, на якій мають бути уточнені вихідні дані для початку повноцінного проектування будівлі насосної станції.

Додатково:

Проект «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1..3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС» затверджено Кабінетом Міністрів України на початку 2016 року. Його реалізація дозволить уникнути втрат виробництва електроенергії на ЮУАЕС через високу температуру циркуляційної води та зняти обмеження потужності южно-українських енергоблоків, викликані недостатньою охолоджувальною здатністю Ташлицького водосховища в спекотні літні періоди.

Реконструкція системи техводопостачання ЮУАЕС передбачає реалізацію трьох проектів: будівництво 5 бризкальних басейнів, облаштування струменеспрямовуючої споруди (завіси) в акваторії Ташлицького водосховища, а також комплексу споруд для заповнення та підживлення водойми-охолоджувача. Загальна вартість будівництва об'єктів складає 1214,4 млн грн. Тривалість будівництва - 36 місяців.

Практичну реалізацію проекту реконструкції системи техводопостачання ЮУАЕС розпочато в середині березня. Оперативний штаб створено наказом президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського для вирішення всіх критичних питань, що виникають під час будівництва.
24.02.2017

Проведено Колегію про стан виконання робіт щодо продовження строку експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС.

23 лютого 2017 року відбулося засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України, на якому було розглянуто питання про стан виконання робіт щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №3 Запорізької АЕС.

5 березня 2017 року проектний термін експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС вичерпується. Відповідно до законодавства України експлуатуючою організацією заздалегідь був обраний варіант підготовки до продовження експлуатації, який передбачає зупинку енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації.

У рамках реалізації обраного варіанту 02 березня 2016 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО №000196 з метою експлуатації енергоблоку № 3 ЗАЕС в період з 05.03.2016 р. у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейна витримки для виконання необхідних для продовження заходів відповідно до узгодженого Держатомрегулювання технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №3 ОП ЗАЭС после 29 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» 03.МР.00.ТР.2318 від 11.01.2016.

Заслухавши доповіді щодо поточного стану виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку №3 Запорізької АЕС, Колегією було констатовано, що експлуатуючою організацією обґрунтована можливість експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС лише в зупиненому стані з вивантаженим із активної зони реактора ядерним паливом. Розгляд питання щодо поновлення експлуатації енергоблоку №3 Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності можливий лише за таких умов:
1. Завершення розробки та проведення державної експертизи ЯРБ Звіту з періодичної переоцінки безпеки.
2. Виконання в узгоджених Держатомрегулюванням обсягах заходів:
- кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи;
- підтвердження стійкості до впливу землетрусу для обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, що забезпечують виконання основних функцій безпеки;
- усунення або компенсації відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;
- Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;
- продовження строку експлуатації корпусу реактора, внутрішньокорпусних пристроїв, захисної оболонки, теплообмінників аварійного розхолодження, теплообмінників розхолодження басейна витримки, обладнання та трубопроводів 1-го контура, трубопровідної арматури та насосного обладнання реакторного відділення, резервних дизель-електростанцій та розробки заходів щодо управління їх старінням.
31.12.2016

С 14 по 17 ноября 2016 года в Киеве прошел семинар «Повышение мощности действующих энергоблоков АЭС»С 14 по 17 ноября 2016 года в Киеве прошел семинар «Повышение мощности действующих энергоблоков АЭС», организованный Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) и Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) при поддержке Комиссии ядерного регулирования (КЯР) США. Участие в мероприятии приняли специалисты Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, дирекции ГП НАЭК «Энергоатом», четырех действующих АЭС, и представители компании Westinghouse и Харьковский научно-исследовательский и проектно конструкторский институт «Энеропроект». На семинаре с презентацией нашего института выступил заместитель директора технического по производству Гречка Александр Николаевич.


26.02.2015


04.09.2014
11.08.2014 29-31 октября в Москве пройдет шестой Международный форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2014»

29-31 октября в Москве, в «Экспоцентре» пройдет шестой Международный форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2014». Мероприятие проводится с целью развития конкурентной среды, установление новых и укрепления существующих деловых отношений между поставщиками и заказчиками оборудования и услуг в атомной отрасли. На конференции в рамках форума участники смогут обсудить такие темы, как развитие системы закупок в атомной отрасли; поставки оборудования и услуг для реализации проектов сооружения АЭС в России; обеспечение качества при поставках оборудования на объекты использования атомной энергии; инновационное оборудование и технологии; возможности для компаний малого и среднего бизнеса. Для участников форума будет организована выставка поставщиков атомной отрасли. Также на выставке свои экспозиции представят основные заказчики: ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн «Росэнергоатом», объединенная компания ОАО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Атомпроект» и др. «АТОМЕКС» – это крупнейшая коммуникационная площадка, открывающая для поставщиков возможность прямого диалога с заказчиками атомной отрасли, это демонстрация инновационной продукции и услуг, а также уникальная возможность установления перспективных деловых контактов. В прошлом году в форуме «АТОМЕКС 2013» приняли участие 634 делегата, представлявших 294 компании из Беларуси, Германии, Испании, России, Украины, Финляндии, Франции, Чехии и Японии. Свои выставочные экспозиции представили более 100 российских и зарубежных компаний. Более подробная информация размещена на сайте «АТОМЕКС 2014». Nuclear.Ru выступает генеральным специализированным партнером форума.


20.06.2014 Украинской атомной отрасли в ближайшее время дополнительно может потребоваться несколько тысяч работников разных специальностей.

Об этом заявил исполнительный секретарь Украинского ядерного общества Сергей Барбашев в рамках VI международного форума «Атомэкспо 2014». По его словам, Украина в скором времени может столкнуться с нехваткой кадров в атомной энергетике: «Если мы хотим строить АЭС, завод по производству ядерного топлива, развивать урановую промышленность и при этом иметь высокий процент локализации, нам нужно большое количество новых кадров, причем не только с высшим образованием, но и со средним специальным - это должны быть проектировщики, строители, сварщики, операторы ядерных установок, IT-специалисты, наладчики и ремонтники аппаратуры и другие». Эксперт отметил, что у НАЭК «Энергоатом» есть кадровая программа, однако в государственном масштабе, включающем урановую промышленность, ядерное машино- и приборостроение, её нет». «Сегодня молодых кадров, которые поступают на работу на АЭС после окончания ВУЗов, достаточно. Но люди стареют, выходят на пенсию или по разным причинам увольняются, поэтому нужно решать проблему замещения как рабочего, так и руководящего персонала», - уточнил он. Сергей Барбашев считает, что для решения проблемы, связанной с обеспечением предприятий ядерного топливного цикла Украины необходимыми кадрами, нужна отраслевая и, что очень важно, государственная поддержка ВУЗов и комплексный подход к ее решению. При этом надо, чтобы различные учебные заведения в равной степени пользовались поддержкой отрасли, для которой готовят специалистов. Это касается и финансирования, и обеспечения оборудованием для использования в учебном процессе, и предоставления возможности прохождения производственной практики. Как сообщил эксперт, в настоящее время НАЭК «Энергоатом» совместно с профильными ВУЗами Украины разрабатывают новую концепцию и программу подготовки кадров для атомной энергетики, которая, по его словам, позволит решить имеющиеся в этом направлении проблемы. «Аналогичные документы необходимо разработать и для промышленной составляющей отрасли», - добавил исполнительный секретарь УкрЯО.


30.05.2014 Верховная Рада приняла “Меморандум взаимопонимания и мира”

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла “Меморандум взаимопонимания и мира”. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутаты из 319, зарегистрированных в сессионном зале. Меморандумом предусмотрено «гарантирование статуса русского языка», децентрализация власти и разработка правоохранителями плана по безопасности граждан. В частности, в меморандуме говорится о том, что ВР осуждает противоправное применение оружия и насилия, что привело к массовым убийствам людей, и другие преступления против человечности. Парламент также выражает соболезнование семьям погибших. Отмечается также, что ВР обеспечит безотлагательное проведение конституционной реформы, в основу которой будет положена децентрализация государственной власти, предусматривающая закрепление статуса Украины как парламентско-президентской республики и установление баланса между всеми ветвями власти. Кроме того, в меморандуме отмечается, что в Украине должны быть проведены широкомасштабная судебная реформа, а также реформа правоохранительных органов и прокуратуры. Также Верховная Рада призывает к недопущению межконфессиональных и межнациональных конфликтов в стране. Как отметил председатель ВР Александр Турчинов, после переговоров по пункту меморандума о языковом вопросе этот пункт был изложен таким образом: “Наряду с конституционным статусом украинского языка в качестве государственного, Верховная Рада обеспечивает гарантирование статуса русского языка. Государство также будет гарантировать поддержку языков национальных меньшинств в местах их компактного проживания”. Также в меморандуме отмечается, что ВР должна принять закон о местном референдуме. Турчинов отметил, что ВР обязывается принять закон о недопущении уголовного преследования граждан за участие в массовых акциях при условии освобождения ими захваченных зданий, других общественных мест и добровольной сдачи оружия. В то же время исключением являются лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья людей. “Верховная Рада призывает к разоружению все незаконные формирования и к сдаче незаконного оружия гражданами, к возвращению всех захваченных зданий их владельцам”, - сказал Турчинов. Кроме того, ВР обращается к правоохранительным органам с требованием подготовить план мероприятий по обеспечению безопасности граждан и недопущению посягательства на их жизнь и здоровье. “При условии освобождения заложников и административных зданий, сдачи оружия всеми формированиями - обеспечить возвращение военнослужащих, задействованных в антитеррористической операции на место их постоянной дислокации”, - добавил Турчинов. Кроме того, в меморандуме, в частности, отмечается, что ВР поддерживает проведение выборов президента 25 мая и призывает органы государственной власти гарантировать безопасность граждан во время голосования и установления результатов выборов. “Верховная Рада призывает к проведению честных, прозрачных, демократических президентских выборов и с равными возможностями для всех кандидатов в президенты”, - сказал Турчинов и добавил, что парламент также призывает граждан принять участие в этих выборах и прекратить действия, направленные на нарушение избирательных прав граждан. Также отмечается, что регионы должны быть обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами за счет установления справедливого распределения доходов бюджета. Кроме того, ВР считает необходимым продолжить борьбу с коррупцией на всех уровнях государственной власти, создание национального антикоррупционного органа Украины с широкими полномочиями для осуществления контроля за деятельностью чиновников.


16.05.2014 Эффективная работа ЗАЭС нуждается в законодательной поддержке

16 мая народный депутат Украины Владимир Бандуров побывал в Энергодаре. Основная цель визита - участие в рабочем совещании, посвященном продлению срока эксплуатации первого и второго энергоблоков Запорожской АЭС. В совещании приняли участие президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, генеральный директор Запорожской АЭС Вячеслав Тищенко, ведущие специалисты НАЭК и АЭС. Значение Запорожской АЭС в энергетической системе Украины трудно переоценить. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране. Мероприятия по продлению срока эксплуатации энергоблоков ведутся на ЗАЭС уже на протяжении нескольких лет: осуществляется полномасштабная программа, направленная на реконструкцию, модернизацию и замену основного и вспомогательного оборудования станции. Работы по продлению срока эксплуатации состоят из двух основных частей: инжиниринговые мероприятия, включающие обследование технического состояния оборудования, проведение испытаний, подтверждение квалификации оборудования, а также мероприятия по повышению безопасности, без которых продление эксплуатации блоков невозможно. Главная задача, которую поставили перед собой энергетики, состоит в том, чтобы не только продлить сроки эксплуатации энергоблоков, но и обеспечить максимальную безопасность их работы. Вячеслав Тищенко в своем выступлении отметил, что первый энергоблок Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию тридцать лет назад, в 1984 году, второй – спустя год. И сегодня запорожские атомщики стремятся к тому, чтобы энергоблоки стали более совершенными и безопасными, чем они были на этапе их ввода в эксплуатацию, и уверены, что уложатся в обозначенные сроки. - Во время выполнения работ, - отметил генеральный директор ЗАЭС, - была проведена и будет проводиться впредь замена большей части оборудования энергоблоков, что даст возможность использовать их еще в течение тридцати лет. Проведение всех комплексных мероприятий по модернизации первого и второго энергоблоков позволит нам к 2016 году запустить их в работу. Опыт, полученный на нашей АЭС, бесценен и будет использоваться и другими атомными станциями Украины, на которых эксплуатируются энергоблоки этой серии. Участники совещания отметили, что эффективная работа атомных электростанций, тем более в период масштабной реконструкции энергоблоков, невозможна без соответствующей законодательной базы. В первую очередь, речь идет о внесении изменений в существующие законы, касающиеся размеров тарифов на электроэнергию и схемы проведения тендерных госзакупок для предприятий атомной энергетики. Эти вопросы уже рассматривались на предыдущих встречах народного депутата Владимира Бандурова со специалистами ЗАЭС, и по итогам этих встреч депутат разработал семь законопроектов, призванных оказать прямое позитивное влияние на дальнейшее развитие атомной энергетики и ядерной безопасности. Документы предусматривают продление моратория на банкротство энергетических предприятий, упрощение процедур закупок товаров и услуг для атомных станций, более эффективные принципы финансирования мероприятий, связанных с продлением срока эксплуатации и повышения уровня безопасности АЭС. - Я хочу остановиться на двух наиболее важных из подготовленных мною законопроектов. В одном из них предлагается включить в тариф на электроэнергию, который утверждает НКРЕ, затраты на реализацию программ по повышению безопасности ядерных установок и продления сроков эксплуатации действующих ядерных установок в соответствии с перечнем, утвержденным Минтопэнерго и согласованным ГИЯРУ, - подчеркнул Владимир Бандуров в своем выступлении на совещании. – Второй предполагает внесение изменений в законодательные акты, определяющие процедуру проведения госзакупок отдельных товаров, работ и услуг, касающихся продления ресурса энергоблоков и обеспечения уровня безопасности. Вам хорошо известно, что связи с высокими квалификационными требованиями к участникам тендера случаются значительные задержки, а иногда и невозможность своевременной закупки соответствующих товаров, работ и услуг, необходимых для бесперебойной и безопасной эксплуатации ядерных энергоблоков. В разработанном законопроекте предлагается исключить из закона о госзакупках товары, работы и услуги, необходимые для реализации на энергоблоках АЭС мероприятий по продлению срока эксплуатации и повышению безопасности. Эти жизненно важные документы, напрямую влияющие на эффективность и безопасность работы станций, давно уже прошли согласование с министерствами, парламентскими комитетами и были внесены на рассмотрение Верховной Рады. Однако в силу разных причин голосование по ним до сих пор так и не состоялось, тем более в условиях нынешней политической ситуации. Надеюсь, что здравый смысл победит, и мы примем консолидированное решение по внесению этих изменений в законодательную базу. Остановился Владимир Бандуров и на других разработанных им законопроектах, предусматривающих, в частности, защиту от инфляции средств финансового резерва «Энергоатома» и их перевод в ценные бумаги, а также изменение сроков расчетов за поставки ядерного топлива с 90 до 500 календарных дней, что также благотворно скажется на развитии атомной энергетики. Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский согласился с народным депутатом и подчеркнул, что «атомные» законы, автором которых является Владимир Бандуров, необходимы отрасли, поскольку направлены на ее развитие и защиту, следовательно, требуют незамедлительного рассмотрения и принятия Верховной Радой. Он поблагодарил народного депутата за профессиональное отстаивание интересов атомщиков Энергодара и всей атомной отрасли Украины. По мнению Владимира Бандурова и Юрия Недашковского, государство должно уделить особое внимание работе атомных электростанций. В этом вопросе не должно быть политики, а только профессиональные решения и действия. Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский также выразил благодарность Владимиру Бандурову за поддержку законов, направленных на повышение безопасности энергоблоков атомных электростанций. Соответствующие законы были приняты Верховной Радой 15 мая. Благодаря этому «Энергоатом» уже в нынешнем году получит кредитные средства в размере более 600 миллионов евро. Эти деньги, в первую очередь, будут направлены на Запорожскую атомную электростанцию для выполнения программы повышения уровня безопасности и продления сроков эксплуатации первого и второго энергоблоков.


03.04.2014 На ЮУАЭС – новый генеральный директор

Приказом НАЭК «Энергоатом» по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности генеральным директором ОП «Южно-Украинская АЭС» назначен Владимир Лисниченко. 19 марта нового руководителя коллективу представил президент компании Юрий Недашковский.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Владимир Анатольевич Лисниченко родился 1 февраля 1961 года в селе Березки Кривоозерского района Николаевской области. Окончил Одесский политехнический институт по специальности «Атомные электростанции и установки». Весь трудовой путь В.Лисниченко связан с ядерной отраслью. Карьеру атомщика начинал с должности мастера турбинного цеха Припятского монтажного управления треста «Южтеплоэнергомонтаж». Работал в Одесской теплоэлектроцентрали, на Чернобыльской атомной станции. До назначения на должность генерального директора ОП ЮУАЭС возглавлял коллектив обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» «Атомремонтсервис»*. На встрече с руководством и начальниками подразделений ОП ЮУАЭС президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский выразил слова благодарности Вячеславу Кузнецову, исполнявшему обязанности генерального директора ОП ЮУАЭС с августа 2012 года, подчеркнув, что он с честью справился с возложенными на него задачами. Главным достижением коллектива в этот период стало продление срока эксплуатации первого энергоблока ЮУАЭС. Сегодня южно-украинский блок-миллионник №1 имеет наивысший уровень безопасности среди отечественных блоков, построенных в 80-90-е годы прошлого столетия. По словам руководителя компании, бесценный опыт, приобретенный в процессе подготовки к продлению его работы в сверхпроектный период, будет использован для продления эксплуатации других отечественных энергоблоков. Со своей стороны Владимир Лисниченко сказал, что отличительной чертой коллектива, сложившегося в течение многих лет на ЮУАЭС, он считает очень высокий интеллектуальный потенциал и квалификацию технического персонала. Новый руководитель назвал это заслугой всех своих предшественников–директоров, собравших на южно-украинской площадке плеяду профессионалов. Владимир Лисниченко в своей деятельности намерен в полной мере использовать их опыт. Первоочередными и главными задачами, стоящими перед коллективом, генеральный директор ОП ЮУАЭС назвал продление срока эксплуатации второго «миллионика», безопасную и надежную работу энергоблоков, обеспечение физической защиты АЭС, капитальное строительство.


31.03.2014 Атомный тариф повысился

Тариф на электроэнергию АЭС с 1 апреля повышены на 4,74 копейки. Он составит 27,82 коп/кВт-ч. вместо 23,08 коп/кВт-ч.
Такое решение Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ ) приняла в ответ на обращение НАЭК «Энергоатом» о критической необходимости повышения тарифов АЭС на отпуск электрической и производство тепловой энергии, - говорится в сообщении для прессы НАЭК "Энергоатом". Тариф на электроэнергию АЭС с 1 апреля повышены на 4,74 копейки. Он составит 27,82 коп/кВт-ч. вместо 23,08 коп/кВт-ч. Такое решение Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ ) приняла в ответ на обращение НАЭК «Энергоатом» о критической необходимости повышения тарифов АЭС на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Отпуск электроэнергии АЭС при этом снижен в структуре тарифа с 80,5 млрд кВт-ч. до 78,86 млрд кВт-ч. За счет повышения тарифа АЭС НАЭК «Энергоатом» получит дополнительно 2,3 млрд грн. Решение увеличить тариф для атомной энергетики принято в связи с ростом курса доллара США и российского рубля в I квартале 2014 года, а также из-за дефицита финансирования мероприятий Комплексной (сводной) программы по повышению безопасности (К(с)ППБ). Общий дефицит средств на эти статьи расходов - 3,4 млрд грн. 21 марта 2014 состоялось заседание НКРЭ, на котором были рассмотрены предложения ГП НАЭК «Энергоатом» и приняты следующие решения: - на финансирование К(с)ППБ включить дополнительно в тариф 1,614 млрд грн; - на финансирование топливной программы включить дополнительно в тариф 860 млн грн; - снять с тарифа по статье «Сырье и вспомогательные материалы» 117 млн ​​грн.


07.02.2014 Модернізується система захисту

На Южно-Українській АЕС триває реалізація спільного міжнародного проекту
Протягом двох днів у миколаївському Южноукраїнську обговорювали питання щодо вдосконалення системи захисту атомної електростанції. А відбувалося це за участі представників PNNL (Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії, США), корпорації «ТСМ Group» (Україна), Держатомрегулювання України, дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» і фахівців Южно-Української АЕС (ЮУАЕС). Нині в рамках проекту модернізації фізичного захисту ЮУАЕС реконструюють систему доступу персоналу на територію атомної станції: замінюють застаріле обладнання, оновлюють контрольно-перепускні пункти. На них, наприклад, змонтовані системи цілодобового відеоспостереження. Ці й інші заходи дадуть змогу модернізувати систему доступу до захищеної зони АЕС. Реконструйована частина системи вже перебуває в дослідній експлуатації. Під час модернізації, що проходить коштом НАЕК «Енергоатом», використовується обладнання вітчизняних виробників. Наступним комплексом робіт з удосконалення системи фізичного захисту Южно-Української атомної станції стане посилення захисту особливо важливих зон АЕС. Тому на цьому етапі до реалізації проекту долучилася Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія. У рамках Міжнародної програми зі співпраці в ядерній галузі американська сторона запропонувала НАЕК «Енергоатом» технічну допомогу, яка полягає у фінансуванні робіт з проектування автоматизованого комплексу фіззахисту для енергоблоків ЮУАЕС. Проект розробляють фахівці української корпорації «ТСМ Group» спільно з Харківським інститутом «Енергопроект». Окремі його розділи вже пройшли експертизу в Держатомрегулюванні, за результатами якої отримали позитивну оцінку експертної комісії. Під час робочої зустрічі на ЮУАЕС йшлося про вже досягнуті результати і про перспективи подальшої українсько-американської співпраці. Коментуючи підсумки діалогу, заступник генерального директора ЮУАЕС з фізичного захисту та режиму Іван Жебет підкреслив, що обладнання, автоматика, програмне забезпечення, які використовуються у процесі модернізації системи фіззахисту атомної станції, — вітчизняного виробництва, і роботи виконують українці. Щодо корпорації «ТСМ Group», то вона починала реконструкцію — вона її і продовжує. Що ж стосується фінансової допомоги з боку Міністерства енергетики США, яку реалізує PNNL, то ЮУАЕС вдячна за її надання й надалі сподівається на подальшу співпрацю.

27.01.2014 Кабмин утвердил проект реконструкции комплекса по переработке РАО на Запорожской АЭС

Кабинет министров Украины утвердил проект реконструкции комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО) на Запорожской АЭС стоимостью 297 млн 926,821 тыс. грн в ценах на апрель 2013 года. Проект утвержден распоряжением Кабмина №10-р от 9 января 2014 года, текст которого обнародован на правительственном портале. В частности, стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 69 млн 637,637 тыс. грн, оборудования – 180 млн 75,93 тыс. грн, пусконаладочных работ – 740,271 тыс. другие расходы – 47 млн 472,983 тыс. грн. При этом оборудование на 106 млн 534,728 тыс. грн будет получено бесплатно в рамках международного проекта технической помощи. В частности, ежегодная проектная мощность комплекса по переработке – 200 тонн твердых отходов и 70 тонн отработанного масла. Длительность строительства оценивается в 30 месяцев. В НАЭК "Энергоатом" отмечают, что принятое распоряжение позволит своевременно выполнить работы по строительству комплекса по переработке РАО на промышленной площадке Запорожской АЭС и обеспечит завершение реализации контрактов по проектам технической помощи, финансируемых Европейской комиссией. Создание комплекса по переработке радиоактивных отходов Запорожской АЭС является не отдельным строительством, а реконструкцией в составе утвержденного проекта строительства станции. Ранее Кабмин распоряжением от 7 ноября 2013 года утвердил проект строительства комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО) на Ривненской АЭС стоимостью 271 млн 850,606 тыс. грн. Ежегодная проектная мощность комплекса по переработке – 750 куб. м твердых отходов и 40 куб. м отработанного масла. Длительность строительства оценивается в 18 месяцев, количество новых рабочих мест – 26 единиц. Как сообщалось, главной задачей комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов является сокращение объема твердых РАО, накопленных и произведенных в процессе эксплуатации энергоблоков, их кондиционирование, захоронение и получение дополнительных свободных объемов в существующих хранилищах.

25.12.2013 Национальный сертификат Лидер отрасли 2013

22.12.2013 Благодарность от главы харьковской областной государственной администрации Михаила Марковича Добкина12.12.2013Южно-Украинская атомная электростанция подключила к сети первый энергоблок

На ремонте находятся еще три энергоблока АЭС. 12 декабря Южно-Украинская атомная электростанция после капитального ремонта подключила первый энергоблок к энергосети страны. Ремонт продолжался 282 дня, сообщает пресс-служба Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом». Срок эксплуатации энергоблока продлен до декабря 2023 года, передает УНИАН. На 12 декабря в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с шести энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

01.12.2013Плановое задание по выработке электроэнергии за ноябрь выполнено!

30 ноября 2013 года в 23 часа 20 минут Запорожская атомная электростанция досрочно выполнила скорректированное задание по производству электроэнергии за ноябрь. Станция выработала 3 млрд 197 млн кВтч электроэнергии. За этими сухими цифрами – сложная и напряженная работа 11-тысячного коллектива станции, который несет ответственность за безопасную эксплуатацию крупнейшей в Украине и Европе атомной электростанции и справляется с этим успешно. Запорожская АЭС – важная составляющая топливно-энергетического комплекса независимой Украины. Сегодня каждый пятый киловатт-час в стране вырабатывается здесь. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране. С начала эксплуатации Запорожская АЭС безопасно выработала более 947 млрд кВтч экологически чистой электроэнергии. Запорожская АЭС заслуженно занимает одно из ведущих мест в экономике нашей страны, являясь гарантом ее энергетической независимости и процветания.

28.11.2013 Коллегия Госатомрегулирования Украины признала обоснованной оценку срока безопасной эксплуатации энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС до 2 декабря 2023 года.

28 ноября 2013 года состоялось заседание Коллегии Госатомрегулирования Украины, на котором принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС. В заседании участвовали члены Коллегии и представители Госатомрегулирования Украины, ГП «НАЭК «Энергоатом»», Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы Украины из чрезвычайных ситуаций, Николаевской ОГА и облсовета, члены Общественного совета при Госатомрегулирования Украины, представители общественных организаций. Работы по подготовке энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок выполнялись в соответствии с положениями «Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года». Ход подготовки энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС к продлению эксплуатации неоднократно рассматривался на открытых заседаниях Коллегии. Последнее заседание Коллегии Госатомрегулирования Украины, на котором данный вопрос рассматривался по результатам периодической переоценки безопасности, состоялось 20 декабря 2012 года. По результатам рассмотрения Постановлением Коллегии Госатомрегулирования Украины № 18 от 20.12.2012 г. были определены условия повторного рассмотрения вопроса относительно возможности продолжения срока эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС. После реализации основного объема организационно-технических мероприятий по подготовке к продлению эксплуатации в сверхпроектній срок и доработки отчета по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС эксплуатирующая организация обратилась к Госатомрегулирования Украины с "Заявлением на переоформление лицензии серии ЕО №000064 на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки ОП «Южно-Украинская АЭС» с соответствующим перечнем документов. Во время заседания Коллегии и.о. генерального директора ЮУАЭС В.И. Кузнецов выступил с докладом, в котором обосновал намерения эксплуатирующей организации продлить срок эксплуатации энергоблока №1 на 10 лет. Результаты проведения государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока № 1 ЮУАЭС и комплексного инспекционного обследования были представлены директором ГНТЦ ЯРБ Г.В. Громовым и начальником Управления эксплуатационной безопасности и ресурса ЯУ Госатомрегулирования Украины Б.В. Столярчуком Заведующий Сектора работы с общественностью - помощник Председателя Госатомрегулирования Украины Т.В. Козулько также представил отчет об общественном обсуждении возможности продления эксплуатации ядерной установки блока №1 ЮУАЭС, которое прошло с 14 октября по 18 ноября 2013 года. Основываясь на сведениях, предоставленных в ОППБ относительно сроков эксплуатации корпуса реактора, сооружений, систем и элементов, важных для безопасности, выводах государственной экспертизы, Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины признала обоснованной оценку срока безопасной эксплуатации энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС на определенных в проекте уровнях мощности в течение следующих 10 лет (до 2 декабря 2023 года).


12.11.2013 На Южно-Украинской атомной станции стартовал проект Евросоюза «Повышение безопасности АЭС за счет углубленного понимания влияния «человеческого фактора».

На ЮУАЭС началась реализация международного проекта «Повышение безопасности АЭС за счет углубленного понимания влияния «человеческого фактора». Его внедрение осуществляется в рамках программы «мягкой помощи» Eвросоюза INSC. 11 ноября на южно-украинской площадке состоялось стартовое совещание. В нем приняли участие представители Еврокомиссии, консорциума, состоящего из компаний RE GmbH (RE/RWE), Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit mbH (GRS) и PROATOM Ltd., Совместного офиса поддержки (JSO) и Объединенного исследовательского центра (JRC), дирекции ГП НАЭК "Энергоатом", а также всех действующих АЭС Украины. Южно-Украинская АЭС для воплощения проекта выбрана не случайно. В 2004-2010 гг. здесь уже реализовывался проект по использованию опыта с учетом человеческого фактора (ИОЧФ). Главной его особенностью было применение подхода, при котором формируется заинтересованность персонала в установлении причин допущенных ошибок для исключения их повторения. В рамках проекта ИОЧФ специально созданная рабочая группа экспертов провела анализ 14 заявленных персоналом событий. Цехам-заказчикам были направлены отчеты с объяснением возможных причин выявленных отклонений, их реальных и потенциальных последствий, а также предлагаемыми корректирующими мерами по предотвращению повторения подобных ситуаций. Отчеты по анализу событий активно используются экспертами при подготовке персонала по вопросам, связанным с культурой безопасности и надежностью персонала. Это приближает обучение к реальному опыту персонала, повышает его наглядность.

31.10.2013 был получен положительный экспертный отчет по рабочему проекту «ВП Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП 750 кВ для підключення ПЛ 750 кВ «Запорізька-Каховська». Поздравляем коллектив ОАО ХИ «Энергопроект» и всех подрядчиков с этим событием. Желаем дальнейших творческих успехов и профессионального роста, новых перспективных проектов и успешного их осуществления!
Экспертный отчет22.10.2013 Поздравления коллективу ОАО ХИ Энергопроект с пуском 1-го блока на АЭС Куданкулам
Поздравление с пуском 1 блока АЭС Куданкулам.